Cookies

Als ECOMARKET-klant, kunt u onze website op anonieme wijze bezoeken. Echter, zoals de meeste websites, gebruiken wij cookies. Wanneer u onze website bezoekt, kiest deze cookie een willekeurig nummer voor de browser dat uw identiteit niet aangeeft. Dankzij deze cookies kan ECOMARKET bepalen welke onderdelen op de website het meest populair zijn, welke pagina’s de bezoekers bekijken en hoelang ze daar blijven. Deze gegevens worden gebruikt om diensten te implementeren en te ontwikkelen en om advertenties op websites te kunnen richten.

U kan cookies voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen. In sommige gevallen kan dit er wel voor zorgen dat het surfen trager verloopt of zelfs helemaal verhinderd wordt.

Dataveiligheid:

We zorgen voor de beveiliging van de gegevens van onze diensten met behulp van methoden die in verhouding staan ​​tot de ernst en (technische) geavanceerdheid van de bedreigingen evenals met de kosten.

ECOMARKET onderneemt acties om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen en om verstoringen weg te werken die de gegevensbeveiliging beïnvloeden. Wij gebruiken dus alle mogelijkheden om de geheimhouding van berichten en privéleven niet onnodig te compromitteren bij het uitvoeren van bovenstaande acties.

We voorzien informatie over de acties voor gegevensbeveiliging van onze diensten en andere kwesties voor gegevensbeveiliging via geschikte kanalen, zoals onze website of berichten naar klanten.

Om veiligheidsovertredingen en verstoringen van persoonlijke gegevens te voorkomen, kunnen wij, onder andere, het ontvangen van elektronische berichten vermijden en virussen en andere schadelijke softwares verwijderen. Wij nemen ook andere vergelijkbare technische maatregelen binnen de toegestane en vereiste limieten gespecificeerd in de wetgeving. We gebruiken fysische, administratieve en technische maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van ingegeven berichten en gegevens op het communicatienetwerk. Deze maatregelen verminderen het risico op misbruik, dat uw gegevens worden bekendgemaakt aan derden of andere ongeoorloofde toegang tot uw gegevens. Sommige van onze diensten gebruiken ook genormaliseerde coderingsmethodes.

Houd er rekening mee dat als gebruiker van de ECOMARKET-diensten, u ook gepaste methodes moet gebruiken om uw persoonlijke veiligheid te verzekeren. Wij moedigen u aan om met zorg onze diensten en uw terminals te stockeren en gebruiken. Bijvoorbeeld, door het gebruik van beveiligde codes en unieke wachtwoorden, en door antivirussen en firewalls te gebruiken. Houd deze beveiligings- en besturingssystemen zeker up-to-date.